<..   galerie komínů

Komínů je celá řada. Proto jsme se pro ilustrativní účely pokusili komíny (a chladící věže) rozdělit tak, jak je k vidění níže. Základní rozdělení vychází dle materiálu, účelu a doby vzniku. Galerie budiž doprovodným obrazovým materiálem ke kapitole Úvod do komínů. Na obrázcích naleznete ukázky mnoha komínů a jejich detailů. Nejpropracovanější a nejobsáhlejší je galerie starých zděných komínů (však si to právem zaslouží), nejméně pak komíny moderní. Nicméně i těm je dobré věnovat pozornost, vždyť třeba takový 300 metrový komín je jasnou dominantou krajině, kterou nelze přehlédnout, a která doplňuje výrazným způsobem náš životní prostor.

(galerie jsou v přípravě)

 

komíny zděné oktagonální

(do přelomu 19. a 20. století)

nejstarší, nejcharismatičtější a nejhodnotnější vertikály lidstva

komíny zděné (od počátku 20. století)

také staré, také charismatické a hodnotné komíny, které je třeba obdivovat

speciální typ - komíny s reservoárem na vodu

elegantní spojení dvou funkcí - vyfrkování a zásobování vodou

speciální typ - hvozdový komín

komíny poukazující zpravidla na přítomnost sladovny, výjimečně i sušárny chmele

 

komíny zděné (od poloviny 20. století)

poválečné strohé tvary, které postupně vytlačil beton a ocel

komíny betonové (monolitický železobeton, prefabrikáty)

moderní stavby současnosti

speciální typ - chladící věž

elegantní, nakynuté krasavice

ocelové komíny

jednoduché, praktické komíny, které lze snadno demolovat a recyklovat

 

 

A kdo je doopravdy veliký nadšenec do komínů, tak doporučujeme projekt, který nemá ve světě obdoby - databázi komínů (KODA), na které mimo jiné i spolupracují členové fabrikytýmu.

KODA - databáze komínů

 

 

© 2005 - 2012 fabriky.cz