<.. Slaný - Akciová společnost strojírny, dříve Breitfeld-Daněk a spol.
   
 
Poloha 50°13'32.996"N,14°5'18.602"E
Stavitel Ant. Dvořák a K. Fischer (komín), Ing. V. Fischer a spol. (vodojem)
Rok výstavby komín pravděpodobně 1906, vodojem mezi 1922 až 1928
Výška komína původní 50 m
Výška komína současná 50 m
Horní světlost původní 200 cm
Horní světlost současná 200 cm
Konicita dříku 4,9 %
Typ vodojemu železobetonový s ochozem podepřený konzolami
Výška dna nad terénem 29 m
Objem vodojemu 150 m3
Výška vodní hladiny 480 cm
Vnitřní šířka nádrže 170-195 cm
 
 

Zdroje, literatura:

Českomoravská-Kolben-Daněk, akciová společnost, továrna v Slaném v I. desetiletí našeho státu, Svobodný občan LVII, 1928, č. 20, 26. 10.

Jaroslav Novák, Českomoravská-Kolben-Daněk národní podnik v Slaném, Slánský obzor LIV, 1946, s. 80.

Státní oblastní archiv v Praze, fond ČKD – Sbírka fotografií a negativů 1900–1990.

 

Více textových informací zde.

 

2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021