<..   literatura a jiné

Historické zdroje

Robert M. Bancroft – Francis J. Bancroft, Tall Chimney Construction, Manchester 1885.

Gustav Lang, Der Schornsteinbau I–V, Hannover, 1896–1920.

William Wallace Christie, Chimney Design and Theory : A Book for Engineers and Architects, New York 1899.

Návod k statickému výpočtu, návrhu a stavbě továrních komínů, Praha 1904.

František Klokner, O továrních komínech (rozšířený otisk z časopisu Vynálezy a pokroky), Praha 1906.

Franz Rauls, Lexikon des Schornsteinbaues und der Reparaturen, Cöln 1906.

Konrád Hruban, O továrních komínech ze železového betonu, zvláštní otisk časopisu Technický obzor, Praha 1914.

The Weber Chimney Company, Designers and Builders of Reinforced Concrete Chimneys Patented Throughout the World, Chicago 1919.

Rudolf Kukač, Železobetonové reservoiry na továrních komínech, Zprávy veřejné služby technické II, 1920, č. 10, s. 243–244.

Alphons Custodis Chimney Construction Company, Radial Brick Chimneys, New York 1924.

Konrád Hruban, Vysoké tovární komíny, Praha 1953.

Jiří Tomáš, Stavba továrních komínů, Pozemní stavby VII, 1959, č. 2, s. 64–68.

Adolf Fiala, Betonové konstrukce – Tovární komíny, Praha 1980.

James Douet, Going Up in Smoke : The History of the Industrial Chimney, London 1989.

 

Současná literatura

Martin Vonka: Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura

Martin Vonka, Robert Kořínek: Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, architektura

Martin Vonka, Robert Kořínek, Jana Hořická, Jan Pustějovský: Komínové vodojemy. Situace, potenciál, možnosti

 

 

Prekiontrické kalendáře - určeno nejen pro členy Svazu českých komínářů

aktuální rok je vždy dostupný ve formátu A2 (poptávka na autora - danny(at)fabriky.cz)

 

 

 

 

 

2005 - 2015 © fabriky.cz