<.. Sudkov - Seidl Ignac a spol., přádelna lnu a bavlny
 
Poloha 49°54'46.898"N, 16°56'11.030"E
Stavitel Vogel & Köhler
Rok výstavby 1908
Výška komína původní 44 m
Výška komína současná 44 m
Horní světlost původní 180 cm
Horní světlost současná 196 cm
Konicita dříku 3,5 %
Typ vodojemu Zděný bez ochozu
Výška dna nad terénem 25 m
Objem vodojemu 35 m3
Výška vodní hladiny 400 cm
Vnitřní šířka nádrže 83 cm
 
 

Zdroje, literatura:

Fond Místní národní výbor Sudkov (Státní okresní archiv Šumperk, uloženo na Obecním úřadě Sudkov)

Fond Okresní úřad Zábřeh (Státní okresní archiv Šumperk)

Fond Seidl Ignác a spol., přádelna lnu a bavlny, Sudkov (Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc)

František Spurný, Moravolen Sudkov, Šumperk, 1973, nestr.

Karel Jáně, Sedm století obce Sudkov, sto třicet let přádelny lnu, Sudkov, 1996, s. 38.

 

Více textových informací zde.

 

2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021