<.. Rosice - sklárna
Poloha 49°10'39.577"N,16°23'20.662"E
Stavitel neznámý
Rok výstavby 1920
Výška komína původní 37 m
Výška komína současná 24 m
Horní světlost původní neznámá
Horní světlost současná nezjištěno
Konicita dříku 5,5 %
Typ vodojemu železobetonový s ochozem
Výška dna nad terénem 14 m
Objem vodojemu 17 m3
Výška vodní hladiny 150 cm
Vnitřní šířka nádrže 90-95 cm
 
 

Zdroje, literatura:

Fond M. Vrtala, Rosicko - dubňanské sklárny, Rosice (Moravský zemský archiv v Brně).
Fond Sklo Union - Obas, k. p., závod Rosice (Moravský zemský archiv v Brně).
Kolektiv autorů, Rosice 100 let městem - 1907-2007, Rosice, 2007, s. 115-117.
Martin Horký, Památní kniha městyse Rosic, Rosice, 2011, s. 2019, 241-242, 317, 319.
Městský úřad Rosice, archiv odboru stavebního úřadu, č.p. 853.

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021