<.. Ostrava-Svinov - Rakouská Mannesmannova válcovna trub, spol. s r.o.
Poloha 49°49'9.597"N,18°12'28.698"E
Stavitel A. Custodis (komín), Märisch-Schlesische Eisenindustrie A.G. se sídlem v Ostravě–Přívoze(vodojem)
Rok výstavby 1910
Výška komína původní 50 m
Výška komína současná 47,5 m
Horní světlost původní nezjištěno
Horní světlost současná nezaměřeno
Konicita dříku 4,7 % (pod nádrží), 3,6 % (nad nádrží)
Typ vodojemu ocelový typu Intze
Výška dna nad terénem 19 m
Objem vodojemu 43 m3
Výška vodní hladiny 240 cm
Vnitřní šířka nádrže 110-115
 
 

Zdroje, literatura:

Jaroslav Bakala et al., Dějiny Ostravy, Ostrava, 1993, s. 597-598.

Miloš Matěj et al., Technické památky v Ostravě, Ostrava, 2007, s. 81.

Karel Jiřík, Dějiny města Ostravy, Ostrava, 1967, s. 657-658.

LT C 43/N-2 OP papírna, Olšany, KODA, 15.9.2011, koda.kominari.cz.

Fond Válcovny Mannesmannových trub, a. s. Chomutov, závod Svinov (Archiv Vítkovice, a.s.).

Městský obvod Ostrava-Svinov, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí.

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021