<.. Olšany - Akciová společnost pro průmysl papírenský Olšany
 
Poloha 49°57'33.875"N,16°51'59.092"E
Stavitel J. Führer
Rok výstavby 1907
Výška komína původní 50 m
Výška komína současná 43 m
Horní světlost původní 200 cm
Horní světlost současná Nezaměřeno
Konicita dříku 3,5 % (pod nádrží), 3,3 % (nad nádrží)
Typ vodojemu železobetonový podepřený konzolami s ochozem pod nádrží
Výška dna nad terénem 15 m
Objem vodojemu 30 m3
Výška vodní hladiny Nezaměřeno
Vnitřní šířka nádrže Nezaměřeno
 
 

Zdroje, literatura:

Delfortgroup AG, nedatováno, www.delfortgroup.com.

Fond Akciová společnost pro průmysl papírenský Olšany (Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc).

Fond Okresní úřad Šumperk – I (Státní okresní archiv Šumperk).

Irena Lehkoživová, heslo Olšanské papírny, in: Lukáš Beran – Vladislava Valchařová – Jan Zikmund (eds.), Industriální topografie / Olomoucký kraj, Praha 2013, s. 215–216.

Jiří Palát, 125 let papírny v Olšanech, Olšany, 1986, s. 11.

Ladislav Zachar, 100 let Olšanské papírny-nositele Řádu práce, Olšany, 1961, s. 6–7.

LT C 43/N-2 OP papírna, Olšany, KODA, 15.9.2011, koda.kominari.cz.

Wasserbehälter in Eisenbeton, Handbuch für Eisenbetonbau, Berlin, 1907, s. 454–455.

 

Více textových informací zde.


2013-2015 (c) České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební a Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i.

(c) fabriky.cz

Zpracováno v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, projekt č, DF13P01OVV021