<..   O projektu 

Název projektu: Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky

Program: NAKI (programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Doba řešení: 2013 – 2015
Hlavní řešitel: České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební, Ing. Martin Vonka, Ph.D.
Další účastník: Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G.Masaryka, v.v.i., Ing. Robert Kořínek, Ph.D.

 

 

 


Cíle projektu:

  • Provedení lokace existujících továrních komínů s vodojemy na území České republiky, dle dostupných možností zajištění stavebně-historického průzkumu a průzkum podnikových archivů v maximální možné míře, vytvoření stavební dokumentace lokalizovaných objektů (pasportizace),

  • Provedení lokace neexistujících komínů s vodojemy na území České republiky a archivní průzkum v podnikových archivech,

  • Zajištění původní obrazové dokumentace, vytvoření obrazové dokumentace současného stavu,

  • Vytvoření ideových návrhů rekonstrukcí a konverzí existujících komínů z hlediska původního účelu i z hlediska zcela nového využití,

  • Vytvoření specializované mapy komínů s vodojemy s odborným obsahem přístupné odborné i laické veřejnosti,

  • Zajištění prezentace dosažených výsledků pro odbornou i laickou veřejnost ve formě konferencí, publikací a výstav,

  • Vytvoření knižní publikace.

 

 

poster projektu

 

 

 

2013 - 2015 © ČVUT v Praze, VÚV T.G.M., v.v.i.