<..   Literatura 

Lang, Gustav, Der Schornsteinbau I–V, Hannover, 1896–1920.

Hráský, Jan, Vladimír, Zásobení měst vodou, nákladem spolku posluchačů inženýrství v Praze, 1904.

Klokner, František, O továrních komínech. Nákladem F. Šimáčka, Praha, 1906.

Rauls, Franz, Lexikon des Schornsteinbaues und der Reparaturen, Cöln 1906.

Hráský, Jan, Vladimír, Přednášky o vodárenství - zásobování měst a krajin vodou, část II Vodojmy, nákladem Spolku posluchačů kulturního inženýrství na České vysoké škole technické v Praze, 1919.

Kukač, Rudolf, Železobetonové reservoiry na továrních komínech, Zprávy veřejné služby technické, č. 10, 1920.

Válek, Karel, Statické řešení válcové stěny, Technický obzor (1. díl: ročník 29, č. 27, 1921, s. 129–131; 2. díl: ročník 29, č. 28, 1921 s. 133; 3. díl: ročník 30, č. 06 1922, s. 86–87).

Klír, Antonín – Klokner, František, Stavitelství vodní, II. Část, Česká matice technická, Technický průvodce pro inženýry a stavitele, Praha, 1923.

Jásek, Jaroslav – Beneš, Jaroslav, Pražské vodní věže, Praha 2000.

Jásek, Jaroslav, Nekrolog pražský komínových vodojemů, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, číslo 1, 2005, ISSN 1210-3039, s. 26–27.

Vonka, Martin – Kořínek, Robert, Dokumentace, pasportizace a návrhy nového využití továrních komínů s vodojemy, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, č. 5, 2013, ISSN 0322-8916, s. 4–7.

Vonka, Martin – Kořínek, Robert, Železobetonové komínové vodojemy – unikátní konstrukce první poloviny 20. století, Beton - technologie, konstrukce, sanace, ročník 15, číslo 1, ISSN 1213-3116, s. 50–53.

Vonka, Martin – Kořínek, Robert, Komínový vodojem – funkce, konstrukce, architektura, SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, ročník 24, číslo 3, ISSN 1210-3039, s. 12–16.

Hořická, Jana – Pustějovský, Jan, Nový život továrních komínů s vodojemy, BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2015, č. 3, s. 45–47, ISSN 1213-3116

Martin Vonka – Robert Kořínek, Tovární komíny s vodojemem na území Prahy a Ostravska, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, č. 3, 2015, ISSN 0322-8916, s. 6–12.

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 - 2015 © ČVUT v Praze, VÚV T.G.M., v.v.i.