<.. Textilní továrna Geipel & JägeR, Aš  
50°13'4.31"N,12°11'24.98"E 
Současný stav (2007): komín nefunkční 
Realizace: pravděpodobně 80. léta 19. století
Výška: 38 metrů

 

Komín má nezvykle štíhlý vysoký podstavec na čtvercovém půdorysu z červených pálených plných cihel se žlutě omítanými nikami (tato kombinace materiálů a barev je v tomto kraji tradiční). Dřík kruhového profilu je vyzděný z plných cihel a je přerušen několika průběžnými římsami, komín zakončuje mohutná ozdobná hlava ve dvou úrovních.

Současný majitel Textilana a.s. některé budovy v továrním areálu nadále využívá a rekonstruuje, kotelna je však zbavena technologie a komín je nefunkční.

Poblíž se nachází ještě další dva architektonicky podobné komíny (neméně skvostné), pravděpodobně od téhož stavitele. Jeden z nich patřil k barevně z roku 1858 a v současné době panuje sám bez své továrny nad parkovištěm u dvou nákupních středisek a benzínové pumpy.

Fotografie z dubna 2007:

 

Pokud víte o komínu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

© 2008 Δ MDV