<..   otevřený dopis starostovi obce Močovice

Dobrý den.

Na internetu jsem se dočetl, že se chystá odstřel komínu bývalé cihelny panem Šobíškem, který se proslavil zbouráním býv. mazutové kotelny v Kutné Hoře.

Zaujala mne v článku Vaše věta:

"Obec zakoupila pozemek v jeho sousedství, který bude v budoucnu určen k výstavbě rodinných domů. "Pod starým komínem by asi nikdo rodinný dům stavět nechtěl, tak jsme se rozhodli komín odstřelit,“ uvedl starosta Močovic Milan Kos"

Chtěl bych se Vás zeptat, jak jste znalý architektuře a stavitelství, zda znáte nějaké příklady zachování staré stavby a hlavně její zakomponování do nové výstavby. Z Vaší věty lze tušit, že projekt výstavby rodinných domů nebude mít opět žádný urbanistický plán a tak se domy budou stavět jak se bude hodit.

To je dnešní trend. Vše zbourat a vystavět na vzniklé prázdné parcele nové domy, architektonicky na velice špatné úrovni (mluvím konkrétně o rodinných domech a jejich výstavbě s absolutním neohledem na okolí kolem).

Dále je dnešní trend obcí a měst likvidovat kolikrát hodnotné stavby, ale hlavně (!!) takové, které už vytváří ráz obce a k místu už patří!

Pane starosto! Komín jest víceméně dnes už unikátní stavba. Města se jich zbytečně zbavují. Jedná se o VÝRAZNÝ orientační prvek a pokud je komín ve vesnici, o to víc vyniká!! Vytváří z dálky společně s domy siluetu obce, která má být přece jedinečná! Pokud byste chtěli komín zachovat, zajisté se najde architekt, který ho citlivě do nové výstavby začlení a co by se v takovém případě stalo? Komín se stane dominantou nového místa, výrazným orientačním prvkem (jak lidi říkají: "bydlíme u komínu") a hlavně svojí krásnou architekturou by současně vytvářel v místě něco, co lze nazvat sochou a podobně. V Praze lze dát za příklad areál bývalé kapslovny Parukářka, kde zachovali komín měřící 45m i s kotelnou. Nikomu nevadí, ba naopak. Lidi nakonec spojitost moderní stavby a staré chápou a vítají ji!

Když ho nezbouráte, za ušetřené peníze můžete prostor kolem komínu zrekultivovat tak, aby se stal třeba místem pro odpočinek lidí, pro schůzky lidí apod. To že malé děti mají radost, když vidí komín taktéž o něčem svědčí. Fascinuje je něco co se moc tak často nevidí.

Zkrátka....komín cihelny k Vaší obci už patří a proto je velká škoda mermomocí takovou stavbu bourat.

Ano... můžete mi říci, že komín je ve špatném stavu. To Vám zajisté řekl i pan Šobíšek. Ten ale prosazuje jen svoje zájmy vydělat peníze a nějaká obec a její vzhled je mu s prominutím ukradená. Tyto komíny jsou většinou ve velmi dobrém stavu, jelikož je zdili mistři. "Komínář" byla profese. Tuto hodnost (doslova) jen tak někdo neměl. Stavět zdivo rovně umí každý, kdo ovládá vodováhu a olovnici. Stavět ale zdivo s konicitou to už je mistrovství.

Moje zkušenosti a zkušenosti mých přátel ale mluví jinak. Cílové komíny jsou převážně doposud v bezvadném stavu, i když vypadají na pohled omšele.

Komín je štíhlá, elegantní stavba. Za svojí pověst nemůže... je to jen nástroj lidí k útěše svých potřeb. Proto komíny kouřily. Když už nedýmá, stane se něčím, co se podobá mohyle, osamocenému sloupu apod. (co obdivujeme). Adolf Loos, věhlasný architekt, navrhl mrakodrap ve tvaru osamoceného řeckého sloupu nepodpírající nic. Je to abstraktní myšlení. Proto i osamocený komín je něco abstraktního a pozitivního.

Přeju Vám spoustu správných rozhodnutí pro blaho obce, rozhodnutí, které Vaše jméno vyryje v dobrém slova smyslu do onoho místa, které spravujete.

S pozdravem


Martin Szpuk

student architektury ČVUT v Praze

 

zde je pár fotografií komína

 

2005 - 2009 © fabriky.cz