<.. Lom Prokop-Grube - třídírna uhlí, Zahořany
    
 
Vilémov-Zahořany (okres Chomutov)
50°18'46.732"N, 13°18'27.356"E
Současný stav: vše zbořeno v roce 2012, zůstává pouze komín
Realizace: 1920
Zpracováno: 12/2007
Poslední aktualizace: 10/2012
Zpracovali a navštívili: danny, loche

 

Na dohled od elektráren Tušimice a Prunéřov, na západní straně obce Zahořany, byl od roku 1920 v provozu hnědouhelný povrchový důl zvaný Prokopova šachta (Prokop Grube). Po dolu již není památky, těžební činnost připomíná pouze třídírna uhlí s kotelnou a komínem. V třídírně se rozdělovalo vytěžené uhlí podle velikosti zrna - tedy rozdělení na kusy, kostky, ořech... a nakonec až prach. Třídění se obecně dělo buď za mokra nebo za sucha. Třídírna je již mnoho desítek let zbavená veškeré technologie a zavážecích zařízení (vlečky). 

Uhlí se dopravovalo po dlouhé rampě do horního patra, tam proběhlo technologickým procesem třídění a putovalo dolů do zásobníku, odkud se nasypalo do vagónů a ty putovaly na expedici na nádraží ve Vilémově.

Zdroj:

- osobní průzkum

- kolektiv autorů: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - IV. díl, Libri, Praha 2004

Třídírnu jsme již navštívili dvakrát (19. 5. 2007 a 22. 8. 2008), zde jsou nějaké ty fotografie z pomalu se rozpadající stavby:


Pokud víte o výše zmíněném objektu více,  napište nám. Rádi informace rozšíříme!

2007 © fabriky.cz